گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
این گروه از سال تحصیلی 1366 به عنوان یکی از گرایش‌های گروه آموزشی علوم تربیتی در مقطع کارشناسی آغاز به کار نمود . گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیز یکی از گروه‌های منفک شده از گروه علوم تربیتی در سال 1382 می باشد که در مقطع کارشناسی در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و در مقطع کارشناسی ارشد با سه گرایش مدیریت آموزشی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ، و برنامه ریزی درسی و در مقطع دکتری  از سال 93 در دو رشته فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی  دانشجو می پذیرد .
دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در راستای دستیابی به دانش و مهارت های زیر تربیت می شوند :
آشنایی با مدیریت اسلامی بطور اعم و با مدیریت آموزشی بطو ر اخص ؛ آشنایی با تئوری‌های مختلف مدیریت آموزشی ؛ آشنایی با اهداف کلی آموزش و پرورش ؛ آشنایی با روش‌های اجرائی آموزش و پرورش در رابطه با نحوه سازماندهی اداره‌ها ، تشکیلات و تامین بودجه ؛ آشنایی با برنامه ریزی درسی و آموزشی ؛ ایجاد توان ارتباط مدیریتی با مدرسان و مربیان ؛ دارا بودن قدرت تشخیص در برابر مسائل و مشکلات مختلف آموزشی و آشنایی با اصول عمومی آموزش و پرورش در ارتباط با مدیریت آموزشی .
گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نیز اهداف زیر را دنبال می کند :

آشنایی با نظریه های تربیتی ، مکاتب فلسفی و شناسایی فلسفه تربیتی اسلام ؛ شناخت اصول و مفاهیم اساسی در زمینه برنامه ریزی آموزشی و تربیت متخصصین آموزش در سطوح مختلف آموزش و پرورش ؛ ایجاد توانایی تحقیق در بعد اجتماعی ، تاریخی و فلسفی تعلیم و تربیت اسلامی ؛ آماده ساختن دانشجویان برای ادامه تحصیل در سطوح بالاتر ؛ توانایی تحلیل نظریات تربیتی و استفاده کاربردی فلسفه اسلامی در راستای سیاستگذاری های اهداف آموزشی ؛ توانایی تحقیق تاریخی و فلسفی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی .


           اعضاء هیات علمی این گروه شامل افراد ذیل است

 

خانم فاطمه بیگم رضا زاده شیراز - مربی (مدیر گروه) 

 خانم دکتر مژده وزیری - استادیار  

خانم دکترمریم بناهان قمی -  استادیار

خانم دکتر پروین احمدی - دانشیار

خانم دکتر انسیه   ز اهدی  -  استادیار

آقای دکتر علی ستاری - استادیار

خانم دکتر پروین صمدی - استادیار

خانم دکتر فریبا عدلی - استادیار

آقای دکتر غلام عباس غلامحسینی فریز هندی - استادیار

خانم دکتر طیبه ماهروزاده - دانشیار

خانم دکتر هدی سادات محسنی - استادیار

خانم دکتر گلنار مهران - دانشیار

خانم دکتر افسانه نراقی زاده - استادیار

              * برای دریافت اطلاعات کامل تر از اساتید و مشاهده رزومه ی ایشان به اینجا مراجعه فرمایید