چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
نشریات

مجلات علمی – پژوهشی دانشکده :

 درسال 1383 درجه علمی – پژوهشی دومجله مربوط به این دانشکده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  صادر شده است. این دو مجله عبارتند از :

این مجله به سردبیری  دکتر سیده منور یزدی و مدیر مسئولی دکتر ابوالقاسم مهری نژاد به انتشار می رسد.

آدرس سایت فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روان شناختی :

http://psychstudies.alzahra.ac.ir

در صورت نیاز می توانید با ایمیل فصلنامه مکاتبه نمایید: psychstudies@alzahra.ac.ir

شماره مستقیم و فاکس فصلنامه مطالعات روان شناختی:02188041463

شماره داخلی :2316

شیوه نامه تنظیم مقاله

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  فصلنامه علمی – پژوهشی « اندیشه های نوین تربیتی »

این مجله به سردبیری دکتر طیبه ماهروزاده و مدیر مسئولی دکتر سعید رضایی شریف آبادی وبا همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشرمی شود .

 آدرس سایت فصلنامه علمی پژوهشی « اندیشه های نوین تربیتی »          http://jontoe.alzahra.ac.ir

در صورت نیاز می توانید با ایمیل های فصلنامه مکاتبه نمایید.

          jontoe@alzahra.ac.ir       

> شماره مستقیم و فاکس فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی  02188041463
> شماره داخلی 2309 یا 2316