چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
معاونین و مدیران دانشکده
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده : 
      دکتر رويا برادر

دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن : 88049937 
        

فاکس:  88041464

rbaradar@alzahra.ac.ir

 

 

 

معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده :  


دکتر رویا رسولی
دکترای مشاوره خانواده


تلفن :  88049937
           

فاکس:  88041464 


  r.rasouli@alzahra.ac.ir  

 

مدیر گروه روانشناسي: 


دکتر اعظم فرح بیجاری 

دکترای روان شناسی اجتماعی  

تلفن :  88615858
 
                      

فاکس:  88041464 

a.f.Bidjari@alzahra.ac.ir

              


 مدیر گروه روان شناسی تربیتی :
 

دکتر مهناز اخوان تفتی  

دکترای روان شناسی تربیتی

تلفن :   88615858
                         

فاکس:  88041464 

makhavan@alzahra.ac.ir


مدیر گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی :

دکتر معصومه کربلایی آقا کامران 
 دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

تلفن :  88615858 
           

فاکس:  88041464

mkamran@alzahra.ac.ir

 مدیر گروه مشاوره و راهنمایی :


دکتر سیمین حسینیان

دکترای مشاوره و راهنمایی

تلفن :  88615858 
           

فاکس:  88041464 

hosseinian@alzahra.ac.ir

 


  مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی : 
 

خانم فاطمه بیگم رضازاده شیراز

فوق لیسانس تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

 

تلفن :  88615858

 

فاکس:  88041464 

f.b.rezazadeh@alzahra.ac.ir