..:: افراد » کارکنان ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
تماس با دانشکده
بخش اداری و پژوهشی دانشکده | بخش آموزشي دانشكده
 
نمایش بصورت تک صفحه ای

 

  بخش اداری و پژوهشی دانشکده

 

نام و نام خانوادگی
سمت
داخلی
مستقیم
فکس
پست الکترونیک
 علی اصغر باقری
 مدیر امور عمومی
 2310
 85692310
 
 a.bagheri@alzahra.ac.ir
 سیدعطاله حسینی
کارشناس مالی
 2055
 85692055
 
a.hoseini@alzahra.ac.ir 
 فرشته اشکان
کارشناس پژوهش 2285 85692285
fe.ashkan@alzahra.ac.ir
 شرف نساطاهری
مسئول دفتر ریاست
 2851
 88049937
 88041464
 taheri@alzahra.ac.ir
مهندس شیوا دلاوری
کارشناس ICT
2847 
 85692847
 
delavari@alzahra.ac.ir 
  رقیه نظری
 کارشناس مجله
 2316
 85692316
 
  r.nazari@alzahra.ac.ir
  لعبت درخشانی
 سرپرست کتابخانه
2383 
 85692383
 88615859
l.derakhshani@alzahra.ac.ir 
فاطمه سالکی قصبه
 کتابدارخدمات فنی
2306
85692306
 
  f.saleki@alzahra.ac.ir
 عذرا معین الدین  کتابدار . سایت   2389  85692389    o.moein@alzahra.ac.ir
 کبری ثمرنیا  کتابدار بخش امانت  2464  85692464    k.samarnia@alzaha.ac.ir

 

 

 

 

 


 fe_ashkan@alzahra.ac.ir
 fe_ashkan@alzahra.ac.ir