چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Title

علاقمندان می توانند برای اطلاع از امور مربوط به اعتبارپژوهشی (گرنت) به سایت معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) بخش امور پژوهشی مراجعه فرمایند

http://research.alzahra.ac.ir/


 موارد هزینه کرد و مستندات مورد نیاز اعتبار پژوهشی . گرنت.... اینجا ببینید 


دستورالعمل اجرايي اعتبار پژوهشي دانشگاه الزهرا. گرنت .... اینجا ببینید 


آیین نامه جدید تخصیص اعتبار ویژه(گرنت) اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه