چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
Enter Titleفرآیند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان غیر ایرانی


گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان غیرایرانی در سامانه گلستان ایجاد شده است. دانشجویان غیرایرانی می‌توانند از این پس در پردازش(12460) (درخواست گواهی اشتغال به تحصیل و شهریه ) با نوع نامه (7) درخواست خود را ثبت نمایند 

شایان ذکر است فرآیند آن مانند گواهی اشتغال به تحصیل سایر دانشجویان انجام می گرددفرآیند درخواست انتقال به صورت مهمان(تک درس- مهمان برای یک ترم) در سامانه گلستان

اول) ثبت درخواست توسط دانشجو در پردازش (12500) درخواست انتقال به صورت مهمان و ثبت دروس
 درخواستی در زیرفرم ثبت دروس

دوم) تایید درخواست توسط دانشجو در زیر فرم درخواست مهمان
سوم) مشاهده درخواست دانشجو در پردازش (12500) درخواست انتقال بصورت مهمان توسط مراتب جهت تایید یا رد درخواست
چهارم)مراتب اعلام شده در سامانه گلستان جهت تایید درخواست دانشجو عبارتند از: استاد راهنما- گروه آموزشی-دانشکده- آموزش و تایید مالی
پنجم) استفاده ازخروجی گزارش 41(فرم انتقال به صورت مهمان) توسط کارشناس آموزش دانشکده
ششم)
 چاپ گزارش و ارسال برای امضا به مدیریت امور آموزشی- توسط کارشناس آموزش دانشکدهفرآیند نگارش پایان نامه