چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 

 

 

  
    خانم دکتر زویا آبام 
 گروه آموزشی :علم اطلاعات و دانش شناسی

پست اجرائی: رئیس کتابخانه مرکز دانشگاه الزهرا(س)  رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیار علائق پژوهشی:
 شماره تماس: 02185692300 پست الکترونیکی: zoya.abam@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:

            خانم دکتر بتول احدی

  گروه آموزشی :روانشناسی

پست اجرائی: رئیس کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) 
 رشته تحصیلی :  روانشناسی

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : دانشیار علائق پژوهشی: 

 شماره تماس:  پست الکترونیکی: bahadi08@gmail.com

صفحه شخصی:

 
   
    خانم دکتر پروین احمدی
  گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی  آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق پژوهشی :
شماره تماس: 02185692853 پست الکترونیکی: Pahmadi@alzahra.ac.irصفحه شخصی
  
    
  

    خانم دکتر مهناز اخوان تفتی 

 گروه آموزشی :روانشناسی تربیتی

پست اجرائی: مدیر گروه روانشناسی تربیتیرشته تحصیلی : روانشناسی تربیتیآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی :دانشیارعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692061 پست الکترونیکی:   makhavan@alzahra.ac.irصفحه شخصی

            رزومه انگلیسی 

    

 خانم دکتر افروز افشاری

  گروه آموزشی :روانشناسی
 رشته تحصیلی : روانشناسی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیار علائق پژوهشی:روانشناسی بالینی، رشد و تحول کودک، آسیب شناسی مرضی کودک و نوجوان، اختلالات روان تنی
 شماره تماس:  پست الکترونیکی: A.afshari@alzahra.ac.irصفحه شخصی:

           خانم دکتر رویا برادر

 گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسیپست اجرائی: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسیآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق پژوهشی :

شماره تماس: 02185692848 پست الکترونیکی:    rbaradar@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

     برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

    

  خانم دکتر مریم بناهان قمی

  گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 رشته تحصیلی :فلسفه تعلیم و تربیت آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیار علائق پژوهشی: رویکردهای نوین به تعلیم و تربیت، فلسفه های معاصر، دلالت های تربیتی برگرفته از متون اسلامی، تربیت اخلاقی

 شماره تماس:85692293 پست الکترونیکی: banahan@alzahra.ac.ir

صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.
 

  خانم دکتر مه سیما پورشهریاری 

گروه آموزشی : مشاوره و راهنماییرشته تحصیلی : مشاوره و راهنماییآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیار علائق  پژوهشی :

شماره تماس:  02185692844پست الکترونیکی:  pourshahriari@alzahra.ac.irصفحه شخصی:

    برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 

      خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر

گروه آموزشی: روان شناسیرشته تحصیلی : روان شناسی بالینیآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیار

علائق پژوهشی :  روانشناسی رشد(دیدگاه دلبستگی ،روانشناسی نوجوانی) . روانشناسی بالینی (تشخیص و درمان اختلالات روانی) .  سبکهای مقابله ای . اختلالات شخصیت

شماره تماس: 02185692304 پست الکترونیکی:  mpaivastegar@alzahra.ac.irصفحه شخصی

      برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

  

  خانم دکتر لیلا چراغ ملائی

  گروه آموزشی :روانشناسی
 رشته تحصیلی :  روان شناسی تربیتی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیار علائق پژوهشی: علایق پژوهشی: کودک ، نوجوان، کودکان استثنایی، بازی درمانی، یادگیری الکترونیکی، شبکه های اجتماعی، ابزارهای وب 2
 شماره تماس:  پست الکترونیکی: leila.chm@gmail.com
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 

 

     خانم دکتر سیمین حسینیان

گروه آموزشی : مشاوره و راهنمایی

پست اجرائی: مدیرگروه مشاوره و راهنماییرشته تحصیلی : مشاوره و راهنماییآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استاد علائق  پژوهشی :

شماره تماس:  02185692307پست الکترونیکی:  hosseinian@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

  

        آقای دکترمنصورعلی حمیدی

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتیرشته تحصیلی : روانشناسی آموزشیآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی : آموزش‌شناسی، پرورش‌شناسی، پژوهش‌شناسی، سنجش‌شناسی، پردازش‌شناسی، و آموزش‌یارشناسی

شماره تماس: 02185692049  

پست الکترونیکی: mhameedy@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

    خانم دکتر ملوک خادمی اشکذری

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتیپست اجرائی: معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتیمرتبه علمی : دانشیارعلائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692052  

پست الکترونیکی:  m.khademi@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

 

 

 

      خانم دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی

گروه آموزشی : روانشناسیرشته تحصیلی : روانشناسی بالینیآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692304  

پست الکترونیکی: rkhodabakhsh@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                        

 

 

     خانم دکتر زهره خسروی

گروه آموزشی : روانشناسیرشته تحصیلی : روانشناسی بالینیآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692308 پست الکترونیکی: z.khosravi@alzahra.ac.irصفحه شخصی

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

 آقای دکتر عباس دولانی ( شعبه ارومیه) 

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی  

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 04432373332

پست الکترونیکی: a.doulani@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید      

              

    آقای دکتر غلامرضا دهشیری

گروه آموزشی : روانشناسیرشته تحصیلی : روانشناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692291 پست الکترونیکی:  dehshiri.ghr@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

     خانم دکتر رویا رسولی 

گروه آموزشی : مشاوره و راهنمایی 

پست اجرائی:معاون پژوهشی  واجرائی  دانشکدهرشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق  پژوهشی :

شماره تماس: 02185692293  پست الکترونیکی:  r.rasouli@alzahra.ac.irصفحه شخصی : برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

 

     خانم فاطمه بیگم رضازاده شیراز

گروه آموزشی:مدیرت و برنامه ریزی آموزشی

 پست اجرائی :مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

آخرین مدرک تحصیلی: دانشوریمرتبه علمی : مربیعلائق پژوهشی :

شماره تماس: 02185692288 پست الکترونیکی: f.b.rezazadeh@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                         

 

 

     آقای دکتر حمید رضائیان

گروه آموزشی:مشاوره و راهنمائیرشته تحصیلی : روانشناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692840 پست الکترونیکی:  rezaeian19237@alzahra.ac.irصفحه شخصی :               

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید     

 

 

    آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی 

پست اجرائی: رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س) رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استاد

علائق پژوهشی: رفتار اطلاع یابی کاربران کتابخانه ها، آرشیوها و سایر سازمانهای دانش بنیان . کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دانش بنیان
-اخلاق حرفه ای در سازمانهای دانش بنیان

شماره تماس: 02185692851  

پست الکترونیکی:  srezaei@alzahra.ac.irصفحه شخصی : http://www.alzahra.ac.ir/rezaei   برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید      

 

 

     خانم دکتر شقایق زهرایی

گروه آموزشی: روانشناسی 

رشته تحصیلی :روانشناسی سلامتآخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی :استادیارعلائق  پژوهشی : روانشناسی سلامت با تکیه بر نقش فرهنگ ، روان شناسی اجتماعی ، پژوهش های بین فرهنگیشماره تماس:  پست الکترونیکی: zahraei@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 

 

 

      خانم میترا سپاسی آشتیانی

گروه آموزشی: روانشناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی شخصیتآخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدمرتبه علمی : مربیعلائق پژوهشی :

شماره تماس: 02185692851  

پست الکترونیکی:sepassi@alzahra.ac.ir صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید              

            

 

 

     آقای دکتر علی ستاری

گروه آموزشی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیتآخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:  فلسفه تربیت اسلامی . فلسفه برای کودکان . آسیب شناسی آموزش و پرورش

 شماره تماس: 02185692 پست الکترونیکی:  alisattari@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                       

 

     خانم سوسن صائبی

گروه آموزشی: روانشناسیرشته تحصیلی : روانشناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مرتبه علمی : مربیعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692851 پست الکترونیکی:  saebis@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

      خانم دکتر پروین صمدی

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق  پژوهشی :

شماره تماس: 02185692853 پست الکترونیکی:  psamadi@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید     

                    

 

 

   خانم دکتر آزاده طاولی

گروه آموزشی: روان شناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی : روانشناسی بالینی، رویکرد شناختی_رفتاری

شماره تماس: 02185692851  

پست الکترونیکی:  azadeh.tavoli@gmail.comصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید  

 

     خانم دکتر فریده عامری

گروه آموزشی: روانشناسیرشته تحصیلی : روانشناسی بالینی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692286  

پست الکترونیکی:  fameri@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

   برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید        

 

 

    خانم دکتر فریبا عدلی 

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692303  

پست الکترونیکی:faradli@alzahra.ac.irصفحه شخصی :                        

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

     آقای دکتر امیر غائبی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسیرشته تحصیلی : فناوری اطلاعات 

پست اجرائی: رئیس دانشکده 
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 

مرتبه علمی : دانشیارعلائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692052  

پست الکترونیکی:  ghaebi@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید              

       

 

     آقای دکتر عباسعلی غلامحسینی فریز هندی 

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیار

علائق پژوهشی :  روانشناسی خواندن . تاریخ آموزش و پرورش
شماره تماس: 02185692291 پست الکترونیکی:   agholamhosini@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید           

    

 

 

    خانم دکتر اعظم فرح بیجاری

گروه آموزشی: روانشناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی اجتماعی

پست اجرائی:مدیر گروه روانشناسیآخرین مدرک تحصیلی: دکتری 

مرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:

 شماره تماس: 02185692308  

پست الکترونیکی:  a.f.Bidjari@alzahra.ac.irصفحه شخصی : برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید           

              

 

      خانم دکتر معصومه کربلایی آقا کامران

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی

پست اجرائی: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسیرشته تحصیلی :علم اطلاعات و دانش شناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیار

علائق پژوهشی :  -وب سنجی .  رفتار اطلاع یابی .  سازماندهی منابع اطلاعاتی

شماره تماس:2845 0218569 پست الکترونیکی: mkamran@alzahra.ac.ir صفحه پژوهشی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 

    خانم دکتر طیبه ماهروزاده

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق پژوهشی : فلسفه و آراء تربیتی کانت ، اموزش فلسفه به کودکان P4C ، برنامه درسی تلفیقی ، انسان شناسی در ادیان ابراهیمی و آیین های هندی، فلسفه پست مدرن و تعلیم و تربیت ، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

 شماره تماس: 02185692055  

پست الکترونیکی: mahrouzadeh@alzahra.ac.irصفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

 

خانم دکترمریم محسن‌پور

  گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
 رشته تحصیلی :سنجش آموزش آخرین مدرک تحصیلی: دکتری  مرتبه علمی :استادیار  علائق پژوهشی:روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. -روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی -رویکردهای سنتی و نوین در سنجش و اندازه گیری
 شماره تماس:85692292  پست الکترونیکی:m.mohsenpour @alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید. 
 

خانم دکترهدی السادات محسنی

  گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 رشته تحصیلی :  مدیریت آموزش عالی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری مرتبه علمی : استادیار علائق پژوهشی:
 شماره تماس:  پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید. 

 

      آقای دکتر مرتضی منادی

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتیرشته تحصیلی : جامعه شناسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیار

 علائق پژوهشی : نقش آموزش در خانواده . جایگاه و فرهنگ زنان در خانواده
جوانان و نهادهای اجتماعی
  شماره تماس: 02185692294  

پست الکترونیکی: mmonadi@alzahra.ac.ir 

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

  

    خانم دکتر گلنار مهران

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرشته تحصیلی : آموزش وپرورش

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق پژوهشی:

 شماره تماس: 02185692051  

پست الکترونیکی: gmehran@alzahra.ac.ir صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                         

  

 

     آقای دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

 گروه آموزشی :روانشناسیرشته تحصیلی : روان شناسی بالینی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : دانشیارعلائق پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692294 پست الکترونیکی: s.mehrinejad@alzahra.ac.ir  صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید        

 

 

     خانم دکتر افسانه نراقی زاده  

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشیرشته تحصیلی : تعلیم و تربیت 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی :

شماره تماس: 02185692292 پست الکترونیکی: anaraghi@alzahra.ac.ir  صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید    

    

 

 

     خانم دکتر مژده وزیری 

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692051 پست الکترونیکی: mvaziri@alzahra.ac.ir صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید         

 

     خانم دکتر زهرا هاشمی 

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتیرشته تحصیلی : 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتریمرتبه علمی : استادیارعلائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692294 پست الکترونیکی صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید