چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکدهدانش آموختگان و دانشجویان  پویا و سرآمد دانشکده


             

         پروفسور سوس سیف    

گروه : روان‌شناسی

فارغ التحصیل کارشناسی  دانشگاه الزهرا (مدرسه عالی دختران)

فارغ التحصیل دکتری از آمریکا  

رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا از سال 1371 تا سال 1384

 عضو هیات علمی پیشکسوت  دانشگاه الزهرا

پست الکترونیکی       

 رزومه ایشان ... اینجا

 معرفی بیشتر ایشان  ... اینجا


 
 

    پروفسور سیده منور یزدی    

گروه : روان‌شناسی

فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه الزهرا(مدرسه عالی دختران)

فارغ التحصیل  دکتری  دانشگاه برادفورد انگلستان

مدیرکل پیشین پژوهش دانشگاه الزهرا از سال 1389 تا 1392

مدیر پیشین استعداد درخشان دانشگاه الزهرا

عضو هیات علمی پیشکسوت دانشگاه الزهرا 

پست الکترونیکی smyazdi@alzahra.ac.ir 
     

 رزومه ایشان ... اینجا

 معرفی بیشتر ایشان  ... اینجا


 


                  دکتر سوگند قاسم زاده     

گروه : روان‌شناسی

فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

فارغ التحصیل  دکتری  دانشگاه تهران 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

پست الکترونیکی        s.ghasemzadeh@ut.ac.ir 

 رزومه ایشان ... اینجا

 معرفی بیشتر ایشان  ... اینجا

 

 

                        دکتر غنچه راهب 

گروه : روان‌شناسی تربیتی

فارغ التحصیل دوره دکتری از دانشگاه الزهراء

عضوهیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 دارای پروانه خدمات روان‌شناسی از نظام روان‌شناسی

 مشاور وزیر بهداشت و درمان درآموزش رشته مددکاری اجتماعی و امور بیمارستانی 

 موسس موسسه خیریه سام :نگهداری از کودکان بی سرپرست 

موسس انجمن سلامت اجتماعی: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

عضو هیات مدیره انجمن خورشید : توانبخشی معلولین ذهنی  

عضو هیات مدیره انجمن امیدی دیگر : بازتوانی اعتیاد  

رزومه ایشان .... اینجا 

معرفی بیشتر ایشان ... اینجا 


 

 

دکتر شقایق زهرائی   

گروه : روان‌شناسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

فارغ التحصیل  دکتری  دانشگاه تهران 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

پست الکترونیکی    zahraei@alzahra.ac.ir
  

 رزومه ایشان ... اینجا

 معرفی بیشتر ایشان  ... اینجا


 

                          دکتر سپیده فهیمی فر 

گروه : علم اطلاعات و دانش شناسی

 فارغ التحصیل دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه الزهرا 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران 

برگزیده جشنواره بین المللی فارس در سال 1389 (دوره کارشناسی ارشد)

برگزیده پایان نامه برتر سال دانشجوئی در سال 1389(دوره کارشناسی ارشد)

برگزیده جشنواره ملی ایرج افشار در سال 1394

برگزیده جشنواره های ادکا در دو بخش پایان نامه برتر و دانشجوئی برتر در سال 1394

برگزیده پایان نامه برتر دانشگاه تهران در میان 5 پایان نامه برتر کل دانشگاه  

رزومه ایشان .... اینجا 

معرفی بیشتر ایشان ... اینجا 

 

 

 

               فاطمه زهرا احمدی

گروه : روان‌شناسی تربیتی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء

موفق به کسب رتبه  منتخب در دهمین جشنواره ملی ایده های برتر با ارائه ایده « افزایش سواد بهداشتی زنان با به کارگیری آموزش گفت و شنودی » شدند. قابل ذکر است این ایده به عنوان تنها ایده گروه علوم انسانی برگزیده شده است و همچنین دو تندیس پارک فناوری پردیس ( زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) و تندیس دهمین جشنواره ی ملی ایده های برتر و لوح تقدیردریافت نموده است.  این دستاورد برگرفته از پایان نامه ی ایشان با راهنمایی سرکار خانم دکتر گلنار مهران عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی می باشد

 رزومه ایشان .... اینجا 

معرفی بیشتر ایشان ... اینجا 

 


 

               لیلا عربکری

گروه : علم اطلاعات و دانش‌شناسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء

موفق به کسب رتبه سوم پایان نامه ی برتر در سومین جشنواره ی هفته پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران گردیدند. عنوان این پایان نامه «بررسی میزان بهره گیری از استانداردهای ابرداده ای در ذخیره سازی نسخه های خطی موجود در پایگاه نسخه های خطی فارسی» می باشد که راهنمایی این پایان نامه بر عهده سرکار خانم دکتر معصومه کربلایی آقا کامران عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) و مشاوره آن بر عهده جناب آقای دکتر سعید رضائی شریف آبادی عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهراء(س) بوده است.

 رزومه ایشان .... اینجا 

معرفی بیشتر ایشان ... اینجا