چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
وضعیت فعلی دانشکده

Add Content...

وضعیت موجود دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی: 
در این دانشکده 41نفر هیات علمی شامل :5استاد،11 دانشیار ، 21استادیار و 3 مربی عضویت دارند .تعداد کل دانشجویان 1055 نفر که از این تعداد 495نفر در مقطع کارشناسی ،  505نفر در مقطع  کارشناسی ارشد و همچنین 50نفر در مقطع دکتری  به تحصیل اشتغال دارند .
 
هم اکنون در این دانشکده پنج گروه آموزشی در حال فعالیت هستند :
1.       روان‌شناسی 
2.       روان‌شناسی تربیتی
3.       علم اطلاعات و دانش شناسی
4.       مدیریت  آموزشی
5.       مشاوره و راهنمایی

گروه آموزشی
مقطع تحصیلی
گرایش
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
روان شناسی
بالینی
 
استثنایی
 
 
عمومی
 
روان شناسی تربیتی
-
 
علم اطلاعات و دانش شناسی
 
 
علم اطلاعات و دانش شناسی

مطالعات آرشیوی
 

 
 

● 

---------

 

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
 
مدیریت آموزشی
 
 
تاریخ و فسلفه
آموزش و پرورش
 
 
 فلسفه تعلیم و تربیت
      ●
برنامه ریزی درسی
 
● 
مشاوره و راهنمایی
-
 ●