..:: پژوهشی » طرح های پژوهشی مصوب اعضاء هیات علمی » در دست اقدام ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

خارج از دانشگاه

 

امکان سنجی ایجاد شبکه یکپارچه دسترسی به مجموعه های آرشیوی کشور توسط پژوهشگران

مجری: آقای دکتر رضایی شریف آبادی

وضعیت طرح: دردست اجرا                                                                        سال تصویب : 1391

تهران : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 ***************************

بررسی وضعیت کتابخانه های پژوهشی /تخصصی و دانشگاهی شهر یزد در به کارگیری مدیریت دانش و نوآوری به منظور بهبود کیفیت خدمات با استفاده از مدل آرمانی تحلیل پوششی داده ها

 مجری: آقای دکتر رضایی شریف آبادی

وضعیت  طرح: دردست اجرا                                                                        سال تصویب :1391

اهواز: دانشگاه چمران