..:: پژوهشی » پژوهشگران برتر » سال های پیش ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

پژوهشگران برتر سال 1390

پژوهشگران برگزيده دانشگاه

سرکار خانم دكتر سيمين حسينيان ← عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و معاونت پژوهشی دانشگاه

 

 

سرکار خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی ← عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده ها

 

سرکار خانم دکتر زهره خسروی (عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

سرکار خانم دکتر سیده منور یزدی (عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مدیر کل محترم امور پژوهشی دانشگاه)

سرکار خانم دکتر پروین صمدی (عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

جناب اقای دکتر امیر غائبی (عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی (عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)

 

 

 

دانشجویان

 

مقطع کارشناسی ارشد

سرکار خانم آیدا محمدخانی (دانشجوی رشته روانشناسی)

سرکار خانم زینب رضاقلی لالانی (دانشجوي رشته کتابداری)

سرکار خانم سارا رجبی مقدم (دانشجوی رشته علوم تربیتی)

سرکار خانم سمانه رشتبر (دانشجوی رشته علوم تربیتی)

سرکار خانم شبنم رفوآ (دانشجوی رشته کتابداری)

 

مقطع کارشناسی

سركار خانم فریبا شکیبا (دانشجوي رشته مشاوره)

سركار خانم فریبا اکرمی (دانشجوي رشته مشاوره)

سرکار خانم سکینه محمدی (دانشجوي رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)

سرکار خانم پریسا اصغری نژاد بلوچی (دانشجوی رشته روانشناسی)

سرکار خانم زهرا شیخی  (دانشجوي رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی)