..:: پژوهشی » پژوهشگران برتر » سال 1391 ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

پژوهشگران با امتیاز 60-100

خانم دکتر سیمین حسینیان

خانم دکتر سیده منور یزدی

پژوهشگران با امتیاز 50-60

خانم دکتر زهره خسروی

پژوهشگران منتخب گروه اول

خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر

آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

آقای دکتر ابوالقاسم مهری نژاد

خانم دکتر روشنک خدابخش

خانم دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی

آقای دکتر امیر غایبی

خانم دکتر مهناز اخوان تفتی

آقای دکتر منصور علی حمیدی

خانم دکتر طیبه زندی پور

پژوهشگران منتخب گروه دوم 

آقای دکتر منصور تاجداران

آقای دکتر مرتضی منادی

خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی

خانم دکتر طیبه ماهروزاده

خانم دکتر گلنار مهران

خانم دکتر پروین صمدی

پژوهشگران منتخب گروه سوم 

خانم دکتر پروین احمدی

خانم دکتر رویا برادر

خانم دکتر مه سیما پورشهریاری

خانم دکتر ملوک خادمی اشکذری

خانم دکتر معصومه کربلایی آقا کامران

آقای دکتر حسن کیانی خوزستانی

کارشناسان پژوهشگر

خانم لعبت درخشانی

خانم شمسی محب حوری

دانشجویان پژوهشگر - کارشناسی

 

 

دانشجویان پژوهشگر- کارشناسی ارشد

 

خانم محبوبه زائری امیرانی

خانم سارا رجبی مقدم

خانم محبوبه فرزین یزدی

خانم زهرا شیخی

خانم نوالهدی نجفی

خانم فاطمه عابدی

دانشجویان پژوهشگر - دکتری  

خانم غزال زند کریمی

خانم الهام فخاری