چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 

برای مشاهده کتابهای اساتید دانشکده به پرتال کتابخانه دانشکده مراجعه فرمایید  لینک مورد نظر 

 سال 1392

 نام کتاب : راهنمای گام به گام خانواده درمانی

نوشته ی : فرانک داتیلیو وآرتور جانگسما

برگردان :  خانم دکتر فریده عامری  

وضعیت نشر  : تهران : فراروان، 1392

         ****************************************

 

 نام کتاب : ت‍ف‍س‍ی‍ر و اج‍رای‌ آزم‍ون‌ ان‍دری‍اف‍ت‌ م‍وض‍وع‌(تی ای تی ) ه

مولف :  خانم دکتر مهر انگیزشعاع کاظمی

وضعیت نشر  : تهران : آوای نور ، 1392

         ****************************************

 

سال 1391

نام کتاب : اخلاق حرفه ای  در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مولفین: آقای دکتر احد فرامرزقراملکی ، خانم لعبت درخشانی ، آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

وضعیت نشر:سازمان مطالعه تدوین کتب علوم انسانی  (سمت)، 1391

   ***************************************  

نام کتاب : تشخیص اسکیزوفرنی و کاربرد بالینی آزمون‌های تشخیصی

مولف : خانم دکتر مهر انگیز پیوسته گر 

وضعیت نشر  : تهران : آوای نور ، 1391

    ****************************************       

نام کتاب : آسیب‌شناسی اختلال شخصیت مرزی

مولف : خانم دکتر روشنک خدا بخش ، لیلا ترابیان

وضعیت نشر  : تهران : زبان دانشجو ، 1391

****************************************    

نام کتاب : درآمدی بر مفاهیم، استانداردها و نرم‌افزارهای آرشیوی

مولفان : آقای دکتر مرتضی کوکبی، آقای دکتر سعید رضایی‌شریف‌آبادی،آقای دکتر  امیررضا اصنافی.

وضعیت نشر  : تهران : چاپار ، 1391

****************************************    

نام کتاب: عوامل موثر بر بهبود زندگی خانوادگی

مولف : آقای دکتر مرتضی منادی

وضعیت نشر  : تهران :آوای نور، 1391

****************************************     

نام کتاب: روانشناسی نوجوانان 

مولف : آقای  دکتر ابوالقاسم مهری نژاد

وضعیت نشر  : تهران : نشر علم ، 1391

****************************************    

نام کتاب: انگیختن ، آمیختن، آموختن

مولف:آقای دکتر منصورعلی  حمیدی

وضعیت نشر: تهران ،1391

    ***************************    

نام کتاب : آسیب های اجتماعی (نوپدید)ه 

مولف: خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر

وضعیت نشر: آوای نور ، 1391

********************************   

نام کتاب : ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و س‍اخ‍ت‍ار آن‌

مولف : آقای دکتر منصور تاجداران

وضعیت نشر  : تهران : باران اندیشه ایرانیان  ، 1391

****************************************    

نام کتاب : فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی آمریکا

تهیه‌کننده: انجمن روانشناسی آمریکا

مترجمین : ابراهیم علی‌زاده‌موسوی ، خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی [و دیگران].

وضعیت نشر : تهران ‏‫: ارس‏‫، ۱۳۹۱.

      **********************

 سال 1390

       نام کتاب : دیدگاه‌های نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط: با تاکید بر راهبردهای عملی مشاوره‌ای

 تالیف : خانم مهرآور مومنی‌جاوید، خانم دکتر مهرانگیز شعاع‌کاظمی.
 
 
وضعیت نشر | تهران: آوای نور‏‫، ۱۳۹۰

     **************************

نام کتاب : نمایه‌سازی و چکیده نویسی کاربردها، پیشرفت‌ها، تنگناها، راهکارها : مجموعه مقالات یازدهمین همایش سراسری انجمن علمی – دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا (س) ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت  89
  
پدید آور: همایش سراسری انجمن علمی، دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهراء ( یازدهمین : ۱۳۸۹ : تهران)
 به کوشش خانم دکتر رویا برادر، زهره احمدی‌فرد.
 وضعیت نشر : تهران ، کتابدار، 1390

********************************

 نام کتاب : روان‏‌شناسی سلامت

مولف : کاترین.ا.ساندرسون

ترجمه: خانم دکتر فریده عامری و گروهی از مترجمین زیرنظر طیبه فردوسی.
 وضعیت نشر تهران: مهدی رضایی، ‏‫۱۳۹۰

************************************

نام کتاب: طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی : رویکرد بین رشته‌ای در برنامه درسی تلفیقی

مولف: پروین احمدی.
وضعیت نشر تهران: آییژ‏‫، ۱۳۹۰

    ********************************

نام کتاب: انگیختن - آمیختن - آموختن : نگره‌ای بازخورد بنیاد در چارچوب سازایی‌گری‌ی پادآمیز

نوشته‌ی: منصورعلی حمیدی ؛ ویراسته‌ی پیروز وارسته 
  
وضعیت نشر: تهران: نشر قطره، ‏‫۱۳۹۰

****************************

نام کتاب:  مباحثی درباره روان- عصب‌شناسی:‌ ( نوروسایکولوژی)

مولف: ابوالقاسم مهری نژاد
 
 تهران: نشر قطره: دانشگاه الزهراء‏‫، ۱۳۹۰

    *************************

نام کتاب: طراح‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌

مولف: خانم دکتر پروین احمدی

وضعیت نشر: تهران: آییژ، 1390

**********************************

نام کتاب: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ی‌ روان‌- ع‍ص‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

مولف: ابوالقاسم مهری نژاد

وضعیت نشر: قطره ، دانشگاه الزهرا(س)، 1390

    *********************************