چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

آیین نامه فرصت مطالعاتی را .....در اینجا... مطالعه فرمائید 


آیین نامه جدید تخصیص اعتبار ویژه(گرنت) اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه 


مقررات جدید پذیرش طرح های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه ادامه

 مقررات جدید پذیرش طرح های پژوهشی پیشنهادی اعضای هیات علمی ادامه


طرح های پژوهشی با اعتبار حد اکثر ده میلیون ریال ادامه


طرح های پژوهشی با اعتبار بیش از ده میلیون ریال ادامه

 فرم ارزشیابی طرح پژوهشی ادامه


قرارداد پروژه تحقیقاتی ادامه


پرسشنامه طرح های پژوهشی قسمت اول (طرح دهنده و همکاران)  ادامه