..:: انتصاب ها ::..
چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
انتصاب ها

انتصابهای سال 1395


 تیر

 خانم دکتر مهناز اخوان تفتی به موجب حکمی از سوی آقای دکتر مرتضی شیری ، معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)به سمت مدیر عضو کارگروه مرجع بررسی کننده هسته های پژوهشی پیشنهادی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  منصوب شدند

 خانم دکتر زهره خسروی به موجب حکمی از سوی آقای دکتر مرتضی شیری ، معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)به سمت مدیر عضو کارگروه مرجع بررسی کننده هسته های پژوهشی پیشنهادی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  منصوب شدندانتصابهای سال ۱۳۹۴  

آبان

 خانم دکتر مهناز اخوان به موجب حکمی از سوی خانم دکتر خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا(س)به سمت مدیر گروه روان شناسی تربیتی منصوب شدند

خانم دکتر بتول احدی با حکمی از سوی  خانم دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهرا(س) به سرپرستی کلینیک مشاوره و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س) منصوب شدند--------------------------------------------------------------

شهریور

   عضویت آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی درکمیسیون دائمی دانشگاه الزهرا(س) با حکمی از سوی آقای دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، رئیس مرکز هیات امنا وهیات ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

خانم دکتر ملوک خادمی اشکذری با حکمی از سوی  خانم دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهرا(س) به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) منصوب شدند

خانم دکتر سیمین حسینان با حکمی از سوی خانم دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهرا(س) به عنوان مدیر گروه مشاوره و راهنمایی منصوب شدند 
 


--------------------------------------------------------------

تیر

انتصاب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی به عنوان دبیر علمی شانزدهمین همایش انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ، از سوی خانم دکتر مهناز امیر خانی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا

انتصاب خانم دکتر زویا آبام به ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا(س)  با حکمی از سویخانم دکتر زاهدی،معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا
 

--------------------------------------------------------------

خرداد

عضویت آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی درکمیته تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی گروه علوم اجتماعی ، دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ، با حکمی از سوی آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر ، معاون آموزشی وزارت علوم  تحقیقات و فناوری 


خانم دکتر رویا رسولی ، طی حکمی از سوی آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، ریاست دانشکده به معاونت پژوهشی و اجرائی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منصوب شدند 


آقای دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد با درخواست کتبی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و حکمی ازسوی دبیر هیات بر مطبوعات ، به سمن مدیر مسئولی نشریه مطالعات روان شناختی منصوب شدند

------------------------------------------------------------

اردیبهشت 

خانم دکتر سیده منور یزدی با حکم از سوی خانم دکتر زاهدی،معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا(س) به سردبیری نشریه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی  منصوب شدند


تشکیل کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از سوی آقای دکتر رضایی شریف آبادی رئیس دانشکده و 

عضویت برخی از اساتید و کارشناسان دانشکده در این کمیته با حکم  ایشان . از جمله ؛ خانم دکتر رویا برادر ، خانم دکتر مژده وزیری، خانم دکتر مه سیما پورشهریاری ، خانم دکتر رویا رسولی ، خانم دکتر فریبا عدلی، خانم دکتر معصومه کربلایی کامران، آقای دکتر منصور تاجدارن ، آقای دکتر دهشیری و.....افراد دیگر 

-------------------------------------------------------------

 فروردین  

عضویت آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی در«شورای برگزاری کرسی های علمی دانشگاه»طی حکمی از سوی خانم دکتر زاهدی، معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا 

عضویت خانم دکتر مژده وزیری در «شورای برگزاری کرسی های علمی دانشگاه» طی حکمی از سوی خانم دکتر زاهدی ، معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر منصور تاجداران طی حکمی از سوی آقای دکتر رضایی ریاست دانشکده به معاونت پژوهشی و اجرائی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی منصوب شدند 
انتصابهای سال 93

 اردیبهشت :

طی حکمی از طرف جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  خانم دکتر مهناز اخوان تفتی به سمت مدیر پژوهشی دانشکده منصوب شدند

 

انتصاب های آبان

 

 سرکار خانم دکتر پورشهریاری مدیر محترم گروه مشاوره و راهنمایی به موجب حکمی از طرف سرکار خانم دکتر خزعلی رئیس محترم دانشگاه به مدت دو سال به عضویت شورای پژوهشی دانشگاه منصوب شدند.ادامه

انتصابهای دی 
-خانمها دکتر رویا رسولی ، دکترملوک خادمی ،  دکترمریم بناهان  ،دکترگلنار مهران ، دکتر خدابخش،دکترپروین احمدی  و آقای دکترمنصور تاجداران  طی حکمی از سوی خانم دکتر مهناز امیرخانی به عنوان استاد مشاور  در انجمن های علمی-دانشجویی گروه  آموزشی خود منصوب شدند

----------------------------------------------------

خانم دکترمژده وزیری مدیر گروه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی به عتوان نماینده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در کارگروه اخلاق  حرفه ای دانشگاه الزهرا (س)  از طرف آقای دکتر سعید رضایی رئیس دانشکده انتخاب شدند 

انتصابهای آذر


به موجب حکمی از سوی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری دکتر سعید رضایی شریف آبادی  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به عضویت هیات امنای دانشگاه الزهرا(س) به مدت چهارسال انتخاب شدند

انتصابهای سال 92

 

 شهریور 

ه سرکار خانم دکتر زهره خسروی عضو هیات علمی گروه روان شناسی طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سعید رضائی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به سمت مدیر پژوهش دانشکده انتخاب شدند.ضمنا از زحمات سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی قدر دانی گردید.ادامه

 ه   عضویت سرکار خانم دکتر برادر در کمیته آموزش شورای راهبردی دانشگاه الزهرا(س) با حکم سرکار خانم دکتر حق بین معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا (س) .

ادامه

 

 فروردین  

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی طی حکمی ازسوی سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم دانشگاه الزهراء(س) به عنوان عضو شورای راهبردی دانشگاه الزهراء(س) منصوب شدند. ادامهانتصاب های سال 1391

 اسفند 

 سرکار خانم دکتر طیبه ماهروزاده  طی حکمی ازسوی آقای حسین نادری منش،دبیر هیات مرکزی جذب وزارت علوم به‌عنوان عضو هیات اجرائی جذب دانشگاه الزهرا(س) انتخاب شدند . ادامه

 سرکار خانم دکتر مهر انگیز پیوسته گر عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی طی حکمی از سوی سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم دانشگاه الزهراء(س)  به سمت مدیر گروه روان شناسی منصوب شدند.

  آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی طی حکمی ازسوی آقای دکتراسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی  جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو کمیته ارتقا اعضا هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند . ادامه

بهمن 

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی طی حکمی ازسوی سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم دانشگاه الزهراء(س) به عنوان نماینده سرکار خانم دکتر خزعلی  جهت برنامه ریزی ، نظارت و توسعه فعالیت های کلینیک مشاوره و روان شناسی دانشگاه الزهراء(س) منصوب شدند.

دی 

 جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر خزعلی به عنوان نماینده تام الاختیار دانشگاه الزهراء(س) در اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران منصوب شدند.

 آذر

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی طی حکمی ازسوی سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم دانشگاه الزهراء(س) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شدند.  

  آقای دکتر حسن کیانی خوزستانی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه و عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی طی حکمی ازسوی سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست محترم دانشگاه الزهراء(س) به عنوان عضو شورای سیاست گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شدند.

  سرکار خانم دکتر شکوه السادات بنی جمالی عضو هیات علمی گروه روان شناسی طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سعید رضائی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به سمت سردبیری نشریه علمی - پژوهشی مطالعات روانشناختی منصوب شدند.

 آبان  

 سرکار خانم دکتر مهناز اخوان تفتی عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سعید رضائی شریف آبادی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به سمت مدیر پژوهش دانشکده انتخاب شدند.

 

 مهر 

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی طی دوحکم ازسوی آقای دکتراسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد وکتابخانه ملی  جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضو شورای پژوهشکده و نیز عضو شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند .

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی طی حکمی از سوی جناب آقای سعید رضاعاملی دبیر علمی همایش محتوای ملی در فضای مجازی به عنوان«  کمیته علمی همایش محتوای ملی در فضای مجازی» منصوب شدند.

 

  شهریور 

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی طی حکمی از سوی جناب آقای غلامرضا خواجه سروی دبیر ششمین جشنواره بین المللی فارابی به عنوان « عضو گروه علمی فناوری اطلاعات ، اطلاع رسانی و کتابداری » انتخاب شدند.

 آقای دکترسعید رضائی شریف آبادی  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی طی حکمی از سوی جناب آقای مظفر شریفی رئیس مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور به عنوان « عضو کارگروه علوم انسانی کمیسیون نشریات علمی » منصوب شدند.