چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

این سالن که در طبقه هفتم ساختمان خوارزمی است،  برای انجام فعالیتهای پژوهشی ، گردهمایی ها، دفاع از پایان نامه ها و اموری مشابه مورد استفاده قرار می گیرد

این سالن به پاس زحمات و تلاشهای قابل تقدیر سرکار خانم دکتر سیف، اولین ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س) ؛ به نام ایشان نامگذاری شده است