چهارشنبه 26 دي 1397
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 

آزمایشگاه روانشناسی بخشی از گروه روانشناسی است و در طبقه دوم ساختمان اصلی دانشکده قرار دارد. درآزمایشگاه روانشناسی درس روانشناسی تجربی تدریس می گردد

 

روانشناسی تجربی با صد سال قدمت کوتاهترین تاریخچه پژوهشی را در مقایسه با سایر علوم دارد.گرچه در روانشناسی تجربی  ازتجارب پژوهشی وروشهای دیگر علوم استفاده می شود اما ماهیت ذهن نیاز به روشهای ویژه پژوهشی دارد که به وسیله آنها بتوان رفتار انسان را مورد مطالعه وارزیابی قرارداد

در آزمایشگاه فاکتورهای زیادی از قبیل احساس - ادراک - هوش - تمرکز-استدلال -تفکر و حافظه افراد توسط آزمایشگر با استفاده از ابزار آلات و دستگاههای مختلف وبا تکیه بر روشهای آماری مورد ارزیابی و آزمایش قرار می گیرد

همچنین  دراین  آزمایشگاه انواع واقسام تستهای مداد کاغذی از جمله تستهای مربوط به شخصیت - حافظه -هوش - رفتار و غیره وجود دارد که جهت استفاده واجرا در اختیار اساتید محترم و دانشجویان عزیز قرار می گیرد