آخرین اخبار گروه
خبر جدیدی وجود ندارد!
  
گروه مشاوره و راهنمایی
پیچیدگی شرایط اجتماعی بر اثرتغییر و تحول های چشمگیر علمی – اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی باعث بروز مشکلات فراوانی در زمینه‌های مختلف تحصیلی ، شغلی ، خانوادگی ، عاطفی و روانی افراد گردیده است . به همین دلیل تربیت متخصصانی جهت انجام امور مشاوره‌ای ضرورت می یابد .
فعالیت این گروه آموزشی از سال 1376 به عنوان یکی از گرایش‌های گروه آموزشی علوم تربیتی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد که در ادامه فعالیت از سال 1382 به طور مستقل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و از سال 93 در مقطع دکتری دانشجو پذیرفته است .
دانش آموختگان این رشته می توانند با استفاده از دانش و مهارت‌های خود به عنوان مشاور با شناخت مراجعان و کشف علل و انگیزه‌های آنان و ایجاد تغییر در نحوه برخورد با مسائل و مشکلات پیچیده ، راهنمایی های موثری داشته و در موارد خاص آنان را به مشاوران و متخصصان دیگر ارجاع دهند .

این دانشجویان همچنین می توانند در زمینه های تخصصی (مشاور مدرسه ، مشاور شغلی ، مشاور خانواده ، مشاور توانبخشی ) در مدارس و دیگر مراکز آموزشی و سایر ادارات به ارائه خدمات تخصصی‌تر پرداخته و ضمن تحقیق راجع به موضوع های مربوط به شاخه های تخصصی به تدریس در مقاطع مختلف بپردازند .


             اعضاء هیات علمی این گروه شامل افراد ذیل است     

 خانم دکتر سیمین حسینیان - استاد (مدیر گروه)

خانم دکتر طیبه زندی پور - استاد 

خانم دکتر مه سیما پورشهریاری - دانشیار

خانم دکتر رسولی  - استادیار

اقای دکتر حمید رضاییان - استادیار                    

      * برای دریافت اطلاعات کامل تر از اساتید و مشاهده رزومه ی ایشان به اینجا مراجعه فرمایید